PTTORจับมือการบินไทยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้น

 PTTOR จับมือ การบินไทย เป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้น วางจำหน่าย  Bakery  จาก THAI Catering ในร้าน Café Amazon เพิ่มความหลากหลายให้ผู้บริโภค 

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) และ คุณสุเมธ  ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้นระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) และ บริษัท การบินไทย  จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือศึก ษาและพัฒนาการประกอบธุรกิจร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทา งการจัดจำหน่าย ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ทดลองจัดจำหน่าย Bakery ของกา รบินไทยในร้าน Café Amazon   ที่ PTTOR บริหารเอง จำนวน 5 สาขา บริเวณอาคาร ปต ท.สำนักงานใหญ่ โดย Bakery กว่า 15 รายการร่วมวางจำหน่าย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 25 61 เป็นต้นมา และมีแผนการขยายอีกจำนวน 12 สาขาภายในสิ้นปี 2561

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ กล่าวว่า การบินไทย ถือเป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการบิน รวมถึงด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีเครือข่ายทางธุรกิจทั่วโลกมาอย่างยาวนา น อยู่คู่คนไทยมากว่า 50 ปี บันทึกความเข้าใจการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพื้นในครั้งนี้ ถือเป็นก้า วแรกของความร่วมมือในการนำจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้ง การบินไทย และPTTOR มาร่วมกันต่อยอด สร้างประโยชน์ร่วมให้เกิดขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจเดิมที่การบินไทยดำเนินการอยู่ อีกทั้งยัง สามารถทำให้ร้าน Café Amazon มีความหลากหลายของสินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขีดความสา มารถในการส่งมอบประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การบริโภคในปัจจุบันได้ดีมากขึ้นโดยตลอดเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจร้านCafé Amazon มีการเติบโตอย่า งต่อเนื่อง มีการคิดค้นสินค้า และบริการใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา มีการขยายสาขา เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ พม่า ญี่ปุ่น และ โอมาน โดยปัจจุบันมี ร้าน  Café Amazon ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 2,3 00 สาขา โดยมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตให้แบรนด์Café Amazon เป็น Top 10 แบรนด์ ในเวทีโลกแล ะเชื่อมั่นว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้าน Café Am azon สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างตรงใจผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และเป็นก้าวสำคัญในการนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ร่วมกันระหว่าง THAI Catering และ Café Amazon ต่อไป

คุณสุเมธ  ดำรงชัยธรรม  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย ฯ กล่าวว่า  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีและขอขอบคุณที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ที่ให้ความไว้วางใจโดยขยายความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกันระหว่างร้าน Café  Amazon  กับฝ่ายครัวการบิน โดยฝ่ายครัวการบิน จะวางจำหน่ายสินค้าประเภท แซนวิช เบเกอรี่ สลั ด และอาหารพร้อมทานกว่า 20 ชนิด ภายใต้แบรนด์ “ THAI Catering” ในร้าน Café Amazon ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในย่านถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง และถนนพหลโยธิน เพิ่มอีก 12 สา ขา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2561 รวมเป็น 17 สาขา ส่วนร้าน Café Amazon สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกกว่า 70 สาขา ที่บริหารโดย PTTOR นั้น คาดว่าจะเริ่มทยอยวางจำหน่ายในสาขาต่างๆ ได้ในช่วงต้นปี 2562 นอกจากนี้ PTTOR และบริษัท การบินไทยฯ โดยฝ่ายครัวการบิน วางโครงการในอนาคตเป็นการเปิดร้านร่วมกัน ในลักษณะของ Co-Branding คือ เป็น การรวมกันระหว่างร้าน Café Amazon  และร้านพัฟแอนด์พาย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงการร่วมกันพัฒนาสินค้าอาหารแช่แข็งเพื่อจะนำไปวางจำหน่าย ในร้าน Café Amazon ในสาข าต่างประเทศอีกด้วย

ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทยฯ มั่นใจว่าสินค้าภายใต้แบรนด์ “THAI Catering” จะสามารถเพิ่ มความหลากหลายของสินค้าและอาหารพร้อมทานในร้าน Café Amazon รวมทั้งสร้างความพึงพอ ใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่ได้รับ การคัดสรรคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของฝ่ายครัวการบิน ซึ่งดำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินการบินไทยและสา ยการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน ซึ่งการลงนามความเข้าใจร่วมกันครั้งนี้ นับเป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ของหน่วยธุรกิจ บริษัท การบินไทยฯ ภายใต้พันธกิจหลักในการให้บริการด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *