rise

RISE ดึง CEO และ นวัตกรระดับโลกร่วมแชร์มุมมองนวัตกรรมองค์กรในงาน “ Corporate Innovation Summit 2019 – Asia’s First                         Experiential Conference ” ครั้งยิ่งใหญ่                                                                  วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 

จากการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเร่งสปีดการเติบโตให้กับองค์กรต่าง ๆ ทำได้หลายวิธีในยุคที่ “ปลาเร็วกินปลาช้า” โดยองค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องลุกขึ้นมาเร่งสปี ดเป็นปลาเร็วเพื่อต่อสู้ในสงครามนวัตกรรม ขณะที่องค์กรธุรกิจมีเงินทุน มีบุคลากร หากนำเท คโนโลยีไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจย่อมส่งผลดีต่อจีดีพีของประเทศ และเพื่อเป็นการช่วยขับเคลื่อ นเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทาง RISE จึงได้ร่วมมือกับเหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่ ระดับ Fortune 500 และหน่วยงานภาครัฐจัดงาน “ Corporate Innovation Summit 2019 – Asia’s First Experiential Conference” ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้ง RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร กล่าวว่า ธุรกิ จรายใหญ่ในปัจจุบันยังมีข้อได้เปรียบทั้งเรื่องกำลังคน เงินทุน และประสบการณ์ที่มีอย่างยาว นานในการทำธุรกิจ แต่อาวุธที่องค์กรเหล่านี้ยังขาดไม่ใช่เพียงแค่นวัตกรรมเท่านั้นแต่เป็น “น วัตกร” ในองค์กรที่จะสร้างและผลักดันนวัตกรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริงต่างหาก และเพื่อเป็นก ารตอกย้ำวิสัยทัศน์และพันธกิจของ RISE ที่มุ่งผลักดันนวัตกรรมในองค์กรและหน่วยงานภา ครัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตในยุคที่นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ย นแปลงของโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ RISE ในปี 2562 คือการสร้างระบบนิเวศน์ Co rporate Innovation ที่แข็งแกร่งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมองค์กรของโลกเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นจริงได้  RISE  จึงได้จัดงาน “ Corporate Innovation Summit 2019 ”  –  Asia ’ s  First Experiential Conference งานสัมมนาด้านนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้การสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรผ่านประสบการณ์ก ารลงมือทำจริงกับนวัตกรระดับโลกที่เชิญมาโดยเฉพาะ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีแ ละศุกร์ที่ 28- 29 มีนาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็น ทรัลเวิลด์  ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกเข้าร่วมเวิร์คชอปมากกว่า  40  หัวข้อ  รวมถึง  Key notes และ Panelists จากนวัตกรระดับโลกมากกว่า  60  ท่าน  Mentoring  Clinic  จากผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ท่าน ที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐได้รับประสบการณ์ตรงจากนวัตกรระดับโลก เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง สำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกว่า 2,000 คน จากทั่วทวีปเอเ ชียการจัดงานในครั้งนี้ มีการนำเสนอมุมมองแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมใน 8 ส่วน ทางด้านนวัตกรรมองค์กร ประกอบด้วย Skillset and Mindset Transformation, Cor porate Venture Capital, Corporate Entrepreneurship, M&A and Beyond, Go vernment and Policy, Deep Technology, Innovation and Creativity และ Corpo rate Accelerator ที่จะออกมาในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเวิร์คชอป, Keynotes, การเสวนาแ ละคลินิกให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางธุรกิจผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงผู้เชี่ยวช าญด้านนวัตกรรมทางธุรกิจระดับโลกและมืออาชีพ, บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ,และสตาร์ทอัพ ที่มีการเติบโตรวดเร็ว ที่จะมาร่วมแชร์แนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาและผลักดันอง ค์กรธุรกิจผ่านนวัตกรรม และรวมถึงผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำกว่า 2,000 บริษัททั่วทั้งทวีปเอเชีย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Corporate Innovation Summit 2019 ในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ https://cis.riseaccel.com หรือติดต่อ cis@riseaccel.com สำหรับ Corporate Bulk Rate
นวัตกรระดับโลกที่ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว ได้แก่
• Alexander Osterwalder, The inventor of Business Model Canvas
• Dan Klein, Improv Master and Lecturer, Stanford’s Graduate School of Business
• Dan Roam, Visual Thinker and the author of The Back of the Napkin
• Richard B. Dasher, Director US-Asia Technology Management Center, Stanford University
• Robert Wolcott, Founder, Kellogg Innovaition Network (KIN)
• Emi Kolawole, Communications Manager, Google X
• Varun Jain, Head of Global Early-Stage Fund, Qualcomm Ventures
• Tuan Pham, Managing Director, Silicon Valley Bank
• Mike Peng, Partner and Managing Director, IDEO Tokyo
• Bonnie Cheung, Venture Partner, 500 Startups
• Linda Yales, Founder & CEO, Mach49
• Paul Holland, General Partner, Foundation Capital
• Ariya Panomyong, Managing Director, LINE Thailand
• Paul Ark, Managing Director, SCB Venture Capital
• Mokoto Shibata, Executive Fellow, JDD, MUFG
• Sam Tanskul, Managing Director, Krungsri Finnovate
• Jeffrey Paine, Founding Partner, Golden Gate Ventures
• Noon Hutasuwan, Co-founder & CFO, Snapcart
• Don Peppers, Author, Global CX Authority
• Peng T. Ong, General Partner, Monk’s Hill Ventures

เวิร์คชอปจากนวัตกรระดับโลก อาทิ เช่น
• Competing Innovation with Business Model Canvas and Value Proposition
• The Innovation Matrix – How Do You Measure Innovation
• Answering your biggest questions and testing your biggest assumptions
• How to Make the Impossibles → Possible
• Hacking 4 Defense – Solving nation’s toughest problem through design
• Visual Innovation – Draw to win and innovate faster
• Gamification for Corporate Innovation
• Delight Your Customer Everyday with Customer Experience Design
• Disrupting Outside-In: Launching and Operating a World Class Corporate Venture Fund
• Rapid Prototyping for Product Design / Ideation Workshop
• The Basics of Organ-On-A-Chip
• Intro to Design Thinking – Bootcamp for executives
• Pitch Perfect – How to Pitch and Communicate Your Way to the Board
• How to Evaluate Startup Pitch for corporates
• Introduction to Improvisation – Acting with power drives corporate innovation
• Design Thinking for Social Innovation
• Kick-Start your Corporate Venture Capital
• Growth-Hacking – Commercializing your innovation
• Design Your Life – Use design thinking to innovate yourself 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *