konicaminolta

       โคนิก้า มินอลต้า เปิดตัวแท่นพิมพ์ดิจิทัล High                  Chroma   รุ่น Accurio Press C83HC                       ที่ให้ขอบเขตสีที่กว้างกว่ารองรับงานพิมพ์คุณภาพสูง ฉลากสินค้า และธุรกิจภาพถ่ายในปี 2019

โคนิก้า มินอลต้า จัดงาน “Jump into Imaginative Color Space” งานแสดงภาพถ่ายสีพิ เศษจากช่างภาพฝีมือระดับโลก พร้อมเปิดตัวแท่นพิมพ์ดิจิทัลสี High Chroma รุ่นใหม่ล่าสุ ด AccurioPress C83HC อย่างเป็นทางการที่สามารถพิมพ์สี sRGB ได้ ซึ่งให้ผลใกล้เคียงกับจอภาพ พร้อมกันนี้ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยนักออกแบบ และช่างภาพไทยมืออาชีพระดับโลกร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทรนด์ของสีแ ละการออกแบบแพคเกจจิ้งในปี 2019 โดยช่างภาพและนักออกแบบล้วนมีความมุ่งหวังให้งานพิมพ์ออกมาใกล้เคียงกับไฟล์มากที่สุด

คุณนภนีรา รักษาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยินดีดีไซน์ จำกัด กล่าวในหัวข้อ “คัลเลอร์ เทรนด์ และ แพคเกจจิ้ง เทรนด์” ในปี 2019 ว่า การทำงานที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันไม่ใช่แค่มีความรู้เรื่องเทรนด์ของสีเพียงด้านเดียว แต่การสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาจะต้องเข้ากับแบรนด์นั้น ๆ สำหรับเทรนด์สีในปี 2019 มีอยู่ 8 สีด้วยกัน ได้แก่ 1.สีแดง Fiery reds หากรู้จักเลือกใช้จะให้ความรู้สึก Healthy 2.สีขาว White neutrals สีที่ให้ความรู้สึกสงบ ความลงตัวโมเดิรน์และทันสมัย 3.สีแบบ Earthy tones ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีน้ำตาล ให้ความรู้สึกอบอุ่น ย้อนอารมณ์ไปในอดีต 4.สี Less is more มีแบบสีให้เลือกไม่มากแต่กลับสร้างการตอบรับได้ดี อาทิ สีขาว – ดำ 5. สี Break contrasts ให้ความรู้สึกถึงความกล้าของสีในแบบสีธรรมชาติหลัก ๆ แล้วมาทำให้เกิดขัดแย้งเป็นสีใหม่ 6. สีแบบ The more the merrier สามารถใช้สีได้ทุก ๆ พื้นที่ อาทิ สีพาสเทล หรือสีที่สะท้อนแสงได้ 7.สีแบบ Iridescent Colors คล้ายหนังปลาทู สีสายรุ้ง 8.สี Living Coral หรือสีของปะการังที่ให้ความอบอุ่น เติบโต ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นนักออกแบบนำมาใช้กับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ

นายวิศรุต อังคทะวานิช Photographer and Photo Retoucher กล่าวว่า “เวลาพูดถึงงานถ่ายภาพไม่ได้มองลักษณะธุรกิจเป็นหลักแต่มองว่าเป็นงานศิลปะและความพึงพอใจโดยส่วนตัวมากกว่าเพราะทำให้ได้ผลงานที่ไม่มีข้อจำกัด สำหรับผลงานภาพปลากัดบนไอโฟน 6s ที่มีการพูดถึงกันมาก เป็นผลงานการถ่ายภาพของผมที่คนทั่วโลกสนใจ ซึ่งกว่าจะได้ผลงานแ บบนี้มาจากความชอบส่วนตัวในการถ่ายรูปภาพปลากัด โดยทุกผลงานที่ออกมาสุดท้ายต้องสื่อให้เห็นในลักษณะจับต้องได้ ดังนั้นการจัดทำเป็นรูปเล่มยังมีความจำเป็น เพื่อถ่ายทอดคว ามทรงจำของผลงานในแต่ละชิ้นงาน และต้องใช้ระบบการพิมพ์ดิจิทัลแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเข้ามาช่วย

ดร.ภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์ อาจารย์ภาคการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เบื้องหลังการถ่ายภาพแต่ละครั้งอยู่ที่การทุ่มเทของช่างภาพจึงถื อว่าสุดยอดของการถ่ายภาพแล้ว บางภาพต้องอาศัยการเดินทางไกล ค้างแรมซึมซับบรรยา กาศรอบ ๆ ที่เดินทางไป เพื่อสะท้อนความสุขให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามการนำเสนอผลงานอ อกมาสู่สายตาช่างภาพจะประสบปัญหาภาพดร็อปลงประมาณ 10-15% เมื่อพิมพ์ออกมาขณ ะที่ช่างภาพต้องการถ่ายทอดผลงานให้ได้อารมณ์เสมือนจริงมากที่สุด จุดนี้แท่นพิมพ์ดิจิทัลสี AccurioPress C83HC ของโคนิก้า มินอลต้า น่าจะตอบโจทย์งานเหล่านี้ได้เพราะมีเทค โนโลยีผงหมึกสี High Chroma ที่ให้ขอบเขตสีที่กว้างกว่าผงหมึกสี CMYK ทั่วไป จึงให้ภ าพพิมพ์ที่มีสีใกล้เคียงกับไฟล์ภาพ

นายธนานนท์ ทองประเสริฐ์ Production Print Pre-Post-Sales Support Manager กล่า วว่า บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โคนิก้า มินอล ต้าได้ตระหนักถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้างานพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบหรือช่างภา พที่คาดหวังให้งานพิมพ์ออกมาใกล้เคียงกับไฟล์มากที่สุด ซึ่งผงหมึกสี CMYK ทั่วไปอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับโจทย์นี้ โคนิก้า มินอลต้า จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีแท่นพิมพ์ดิจิทั ลสีและผงหมึก High Chroma อย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้คือภาพพิมพ์ที่มีขอบเขตสีที่กว้างกว่า ซึ่งจะช่วยทะลายกำแพงข้อจำกัด เพิ่มขีดความสามารถและรองรับจินตนาการในการออกแบ บได้อย่างไม่รู้จบแท่นพิมพ์ดิจิทัลสีผงหมึก High Chroma รุ่นAccurioPress C83HC เป็นแท่นพิมพ์ระบบอิเล็กโทรโฟโตกราฟีเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถพิมพ์สี sRGB ได้ ซึ่งใหขอบ เขตสีที่กว้างกว่าผงหมึกสี CMYK ทั่ว ๆ ไป งานพิมพ์ที่ได้จึงดูมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะย่านสีช มพูและสีม่วงที่เจิดจ้ากว่าเดิม สีน้ำเงินและสีเขียวที่สว่างสดใสเป็นพิเศษ สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ตอบโจทย์ผู้ประกอบการพี่ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับงานพิมพ์ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ แพคเกจจิ้งดีไซน์ ที่สินค้าทุกประเภทต้องก ารบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเพื่อให้ผู้บริโภคเดินเข้ามาหยิบจับสินค้าและจำเป็นต้องมีการใช้สีเพื่อสร้างจุดขายไม่เว้นแม้แต่ฉลากสินค้า กลุ่มที่สอง คือ ฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้ องการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าของตัวเองเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค กลุ่มที่สาม คือธุรกิจภาพถ่าย ต้องการสร้างเอกลักษณ์และสร้างจุดเด่นของตนเอง ซึ่งแท่นพิมพ์ Accurio Press C83HC สามารถรองรับกระดาษได้สูงสุด 350 แกรม หน่วยความจำสามารถควบคุมได้ถึง 2 โหมด ได้แก่ CMYK ที่ทุกแบรนด์ในตลาดทำได้ และโหมด High Chroma ซึ่งมีเฉพาะแท่นพิมพ์โคนิก้า มินอลต้า เท่านั้นที่ทำได้ และยังทำให้สีของงานพิมพ์ออกมาใกล้เคียงกับไฟล์ภาพแบบที่นักออกแบบหรือช่างภาพคาดหวังไว้อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่โคนิก้า มินอลต้าภูมิใจคือ เทคโนโลยี IQ 501 ที่มีความสามารถพิเศษควบคุมคุณภาพของงานพิมพ์ ไ ม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของภาพพิมพ์หรือความสม่ำเสมอของสี และยังช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากการพิมพ์ และยังทำให้เรื่องของงานหลังการพิมพ์ ทำได้ง่ายมากและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *